Monday, April 21, 2008

1 bé trai và 1 bé gái

Trong phòng ngủ của 1 nhà trẻ, 1 bé trai và 1 bé gái nằm gần nhau. Cậu bé hỏi: "Này, cậu là con dzai hay con gái thế?". Cô bé trả lời: "Tớ hông biết nữa!" - "Tớ cũng hông biết. Vậy để tớ kiểm tra cho" - "Ừ!". Cậu bé trai chui dzô chăn cô bé một hồi rồi chui ra bảo: " A! Tớ biết gòi! Cậu là con gái, tớ là con trai!". Cô bé hỏi: "Ủa, sao cậu biết hay dzạ?" - "Thì tại cậu mang tất hồng, còn tớ mang tất màu xanh!"

No comments: