Friday, February 29, 2008

Trách nó làm gì ?

Vợ phát hiện ra chồng mèo mỡ ghen tuông, chồng thanh minh :
Em biết không, gì em cũng hơn nó hết, đây nhà to em ở với anh cả đời, nó chỉ ở với anh phòng khách sạn mấy chục mét vuông có 1 đêm, trách nó làm gì, tiền lương anh đưa em hết, anh chỉ đưa nó vài vé thôi, trách nó làm gì, em hàng trăm bộ quần áo, nó nghèo lắm quần áo không đủ mặc đâu, có vài mảnh che thân, trách nó làm gì, còn... còn về nhan sắc hả, nó phải kêu em bằng...cụ, trách nó làm gì !!!

No comments: