Sunday, August 5, 2007

Sao đầu mẹ có tóc bạc vậy

Con : Mẹ ơi, sao đầu mẹ có tóc bạc vậy ?
Mẹ : Mỗi lần con hư là tóc mẹ lại bạc đi một sợi đấy con ạ!
Con : ồ, vậy thì bây giờ con đã hiểu tại sao tóc của bà ngọai lại bạc hết cả đầu như vậy !
Mẹ : ??? <~~~~ bố mày cái thằng này láo bố lếu

No comments: