Sunday, August 5, 2007

tôi sãn sàng cắt bớt đi 10 cm

Một khách du lịch người Mỹ cùng con gái sang vùng đất Arab chơi. Một tỷ phú dầu mỏ Arab thích con gái của người đó nên gỏ lời: “Tôi muốn lấy con gái ông và sẵn sàng tặng ông số lượng kim cương bằng với trọng lượng của Cô ấy. Hai bố con người Mỹ tìm mọi cách từ chối nhưng không được. Nghĩ gợi mãi, ông bố nghĩ ra một cách bảo nhà tỷ phú:
- Nếu cái của ông dài đến 30 cm thì tôi sãn sàng gả con gái cho ông.
Sau một hồi suy nghĩ, nhà tỷ phú Arab trả lời:
- Được! Vì người đẹp, tôi sãn sàng cắt bớt đi 10 cm

No comments: