Sunday, August 5, 2007

Khi tôi nhìn lại quá khứ

Khi tôi nhìn lại quá khứ , tôi nhớ đến những giọt nước mắt mà tôi đã khóc, những câu chuyện vui mà tôi đã cười, những điều tôi có được và những điều tôi đã đánh mất... Nhưng có một điều mà tôi sẽ không bao giờ hối tiếc, đó là ngày mà bạn trở thành bạn tôi .

No comments: