Sunday, August 5, 2007

Hãy luôn là chính mình dù trong mọi hoàn cảnh

Có ai đó đã nói rằng: - Hãy hát như chẳng có ai đang nghe - Hãy nhảy múa như không có ai nhìn - Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền - Hãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn - Hãy luôn là chính mình dù trong mọi hoàn cảnh... Và hãy sống như thể trái đất này chính là thiên đường của bạn!

No comments: