Sunday, August 5, 2007

HÔNG CÓ AI Ở NHÀ THẬT!!!

Một cô gái gọi điện cho cậu con trai đang tán tỉnh mi`nh và nói: - Đến nhà tớ nhanh lên, không có ai ở nhà đâu!!! Nhanh nhé!!! Cậu bạn vội vàng phóng xe đến nhà cô bạn và đúng là............. KHÔNG CÓ AI Ở NHÀ THẬT!!!

No comments: