Wednesday, August 29, 2007

còn 6.5 triệu thuê thằng Trung Quốc làm.

Ba nhà thầu tham dự đấu thầu sửa lại cảng Sài Gòn. Nhà thầu đến từ Thái Lan sau khi đo đạc, tính toán cẩn thận nói: - Tôi cần 9 triệu đôla, 4 triệu mua vật liệu, 4 triệu trả công thợ, 1 triệu cho tôi. Nhà thầu từ Trung Quốc sau khi đo đạc cũng nói luôn: - 6.5 triệu đôla, 6 triệu cho vật liệu và nhân công, 0.5 triệu cho tôi. Nhà thầu Việt Nam chỉ ngồi rung đùi, buông thõng: - 26.5 triệu đôla! - Chủ đầu tư kêu lên: - Sao đắt thế! Thậm chí anh chưa đo đạc gì cả - Bé mồm thôi! Tôi 10 triệu, anh 10triệu, còn 6.5 triệu thuê thằng Trung Quốc làm.

No comments: