Wednesday, August 29, 2007

Có một người bạn nói với tôi rằng:

Có một người bạn nói với tôi rằng: "Chẳng biết từ lúc nào tôi bắt đầu có thói quen online, chỉ để nhìn thấy nick của những người bạn sáng lên mà thôi, đôi khi cả ngày mà chẳng nói năng gì, vì ai cũng bận rộn cả. Nhưng mỗi lần thấy họ online nghĩa là những người đó vẫn đang mạnh khỏe, tôi lại cảm thấy vui. Good luck, everyone!!!". Đọc xong, tôi thấy sao đồng cảm quá.Cầu mong cho mọi người luôn khỏe mạnh, công việc thuận lợi, sống vui vẻ và hạnh phúc

No comments: