Monday, August 6, 2007

cả 2 thằng ngốc đều chết hết rồi

1 sĩ quan về nha thấy vợ ngoại tình với 1 sĩ quan khác, ông bình tĩnh nói:
-Ông ra ngoài, chúng ta sẽ giải quyết theo kiểu đàn ông
-Sau đó ông ta đề nghị bắn 2 phát đạn lên trời , rồi 2 người giả vờ chết, nếu bà vợ ôm người nào thì nười đó sẽ ở lại với bà ta. Nghe tiếng súng nổ bà vợ mở cửa và kêu to:
Anh ơi chui ra đi, cả 2 thằng ngốc đều chết hết rồi!!!

No comments: