Thursday, July 12, 2007

- Vô chưa em?

- Vô chưa em?
- Aaaaa....aaa! Gần vào trong rồi.
- Em cần nong thêm một chút không?
- Aaaa....aaa Vô hết rồi!
- Em thích thích không?
- Ohhhh, cũng được.
- Có chật chội không em?
- Lúc đầu vô hơi chật. Nhung bây giờ ôm vừa khít rồi.
- Khoan khoái không em? Có đau gì không Em?
- Không! Êm ái lắm... Em thích mê tơi rồi.
- Vậy chị gói đôi giày lại cho em nhé.
- Vâng chị gói lại giùm em

No comments: