Thursday, July 12, 2007

Tư duy

Cô giáo hỏi Vôva:
- Cái gì treo trên tường mà hình vuông?
- Thưa cô, cái đồng hồ.
- Sai, bức tranh, nhưng cô thích cách suy nghĩ của em.
- Thế cái gì trong nhà mà có 4 chân?
- Thưa cô, cái bàn.
- Sai, ý cô là cái ghế, nhưng cô thích cách suy nghĩ của em.
- Thưa cô em có một câu hỏi, cái gì hình trụ dài, đầu đỏ, để trong quần của người đàn ông, thỉnh thoảng họ mang ra dùng?

Bốp, bốp, bốp..cô giáo tát Vôva 3 cái...
- Cô cấm em không được hỗn...

Dù rất đau Vôva vẫn tươi cười:
- Thưa cô: đó là que diêm...nhưng em thích cách suy nghĩ của cô.

No comments: