Thursday, July 12, 2007

Sao lưỡi cậu đen vậy

Hai bợm nhậu gặp nhau dọc đường, một bợm hỏi:
- Sao lưỡi cậu đen vậy?
- Tại vì hôm qua tớ đánh rơi chai rượu đế xuống đường vỡ tan.
- Thế thì liên quan gì đến cái lưỡi đen?
- Có chứ, ngay sau đó một chiếc xe chở than đi qua đúng chỗ chai rượu bị rơi.

No comments: