Monday, July 9, 2007

Phụ nữ phải "lắng nghe & thấu hiểu" đàn ông.

Một người đàn ông lái xe trên đường. Một người phụ nữ cũng lái xe trên đường đó nhưng theo chiều ngược lại. Khi họ vượt qua nhau, người đàn ông mở cửa sổ ô tô và hét lên: - "Con lợn!" . Người phụ nữ cũng lập tức mở cửa kính ô tô và hét ra: - "Đồ đểu cáng!" . Vừa chửi xong thì chị ta đâm phải một con lợn to ở ngay giữa đường và bay thẳng xuống địa ngục. Bài học ở đây là: Phụ nữ phải "lắng nghe & thấu hiểu" đàn ông.

No comments: