Thursday, July 12, 2007

Ông thôi ngay trò trẻ con ấy đi

Gia đình nọ đi nghỉ mát ở Vũng Tàu. Trên bãi biển, cậu con trai 15 tuổi cứ nhìn chằm chặp vào một cô mặc đồ hai mảnh đang đi ngang. Bà mẹ tủm tỉm ghé tai chồng: “Con mình thành người lớn rồi đấy!”. Lát sau, thấy chồng nhìn theo mãi một cô gái rất xinh vừa dưới bãi tắm đi lên, bà vợ cáu: “Ông thôi ngay trò trẻ con ấy đi“!

No comments: