Monday, July 9, 2007

Ông sắp được thấy rồi đấy

Có 1 người đàn ông bị cụt tay cụt chân nằm liệt trên bãi biển . 3 cô gái xinh đẹp đi qua và thấy tội nghiệp nên lại hỏi: Cô 1: chắc là ông chưa được ai ôm bao giờ phải ko? Người đàn ông bùn bã lắc đầu . Rồi cô thứ 1 cúi xuống ôm ông ta. Cô 2: chắc là ông chưa được ai hôn bao giờ phải ko? Người đàn ông lại lắc đầu . Rồi cô thứ 2 cúi xuống hôn ông ta. Cô 3: chắc ông chưa được thấy những gì mạnh mẽ hơn phải ko? Người đàn ông hí hửng lắc đầu. Cô 3: Ông sắp được thấy rồi đấy. Thủy triều đang lên.

No comments: