Thursday, July 12, 2007

đừng đưa qua Ðảng và Nhà nước

Có một người phụ nữ bước vào nhà thờ Ðức Bà để cầu nguyện. Bà vừa khóc vừa cầu nguyện với Chúa rằng: - Chúa ơi, gia đình con đang gặp khó khăn, xin Chúa cho con 200 ngàn về mua gạo cho gia đình. Trong khi bà đang cầu nguyện thì có 1 ông cán bộ đi ngang qua, nghe thấy bèn rút trong túi ra 1 tờ 100 ngàn đặt cạnh người phụ nữ kèm theo 1 tờ giấy đề: - Tiền này là của Ðảng và Nhà nước cho chứ không phải của Chúa. Khi mở mắt ra, nhìn thấy tờ 100 ngàn đồng, không những người phụ nữ không mừng rỡ mà còn khóc to hơn: - Hu hu, Chúa ơi, mai mốt Chúa có cho tiền con thì đưa trực tiếp cho con, chứ đừng đưa qua Ðảng và Nhà nước

No comments: