Thursday, July 12, 2007

Đừng bao giờ đánh phụ nữ

Đừng bao giờ đánh phụ nữ dù chỉ là một cành hoa, mà hãy đánh bằng cái khăn mùi xoa trong đó có dấu cục đá.

No comments: