Thursday, July 12, 2007

Nó là " vợ con"

1. Kẻ thù lớn nhất của con là nó( vợ con)
2. Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu được nó
3. Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó
4. Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó
5. Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó
6. Tội lỗi lớn nhất của đời con là ngủ với nó
7. Đáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến
8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời con là vẫn phải sống với nó
9. Phá sản lớn nhất của đời con là mất trong tay nó
10. Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang giữ!

No comments: