Thursday, July 12, 2007

Mặt trời lủng lẳng

Mặt trời lủng lẳng . Em nằm thẳng cẳng. Trên chiếc giường tây. Em cầm cây bút. Chấm chấm mút mút. Viết thư cho anh. Hỡi anh thân yêu. Từ ngày anh đi. Ở nhà vắng vẻ. Con chó nó đẻ. Nó đẻ 4 con. Mặt nó to tròn . Giống anh như đúc. Em lấy tên anh. Đặt tên cho chó. Mỗi lần gọi nó. Em nhớ đến anh...

No comments: