Thursday, July 12, 2007

Một điều nhịn là chín điều nhục

• Một điều nhịn là chín điều nhục .
• Yêu nhau cởi áo cho nhau, ghét nhau trợn mắt : "Áo đâu ? Mặc vào !!! "
• Xăng … có thể cạn, lốp … có thể mòn, nhưng số máy, số khung thì không bao giờ thay đổi.
• Không biết dựa cột mà nghe,cứ le te người ta đấm cho vỡ mõm .
• Miếng ngon giữa đàng, ai đàng hoàng là dại .
• Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản .
• Không mày đố thầy dạy ai .
• Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà .
• Nhân nhượng là tự sát , độc ác là huy hoàng

No comments: