Friday, July 13, 2007

Đêm buồn không rượu cũng không hoa

Đêm buồn không rượu cũng không hoa Chỉ có bia lon với xì gà Ngồi ngắm trăng sao cùng gái đẹp Ta ngồi ôm gái....gái ôm ta

No comments: