Thursday, July 12, 2007

lăn từ trên giường xuống đất.

Có hai người bạn gái nói chuyện với nhau, một cô bảo: Chồng mày vui tính thật đấy, hôm qua tao với lão đang đi chung xe buýt thì lão kể một câu chuyện vui làm tao tí nữa thì cười lăn từ trên giường xuống đất.

No comments: