Thursday, July 12, 2007

Khai không??

Chuyện kể rằng: Chị bộ đội VN bị bắt , bọn địch dùng đủ mọi cực hình để tra tấn mà chị không khai ... Cuối cùng chúng đành giở thủ đoạn cuối cùng Là làm nhục chị . Chúng kêu 1 thằng Tây đen ... Thằng tây túm tóc chị rồi show hàng trước mặt chị . Nó hỏi: Khai không?? Chị trả lời : -Hơi khai Thằng tây : po' tay!

No comments: