Monday, July 9, 2007

họp kiểm điểm cá nhân

Ở đơn vị nọ có tổ chức cuộc họp kiểm điểm cá nhân. Thủ trưởng đơn vị mở đầu cuộc họp với vẻ xuề xòa: - Cuộc họp hôm nay sẽ diễn ra trên tinh thần thật sự dân chủ, cởi mở. Chúng ta sẽ thành thật phê bình khuyết điểm của mọi người, ngay cả tôi cũng không ngoại lệ. Ngừng một lát, nhìn khắp mọi người, sếp nói tiếp: - Để làm gương, tôi xin tự phê bình mình trước: Khuyết điểm lớn nhất của tôi là hay thù vặt, ai nói xấu gì cũng đều để bụng. Ưu điểm của tôi là nhớ dai. Vâng, tôi chỉ có vài ưu khuyết điểm nhỏ thế thôi! Xin mời các đồng chí cứ thoải mái mà phê bình, đừng nể nang gì cả!

No comments: