Thursday, July 12, 2007

Giá như cuộc sống này cũng giống máy tính

Giá như cuộc sống này cũng giống máy tính Nếu thấy cuộc sống quá rối ren, ta có thể ấn Ctrl - Alt - Del để làm lại mọi thứ từ đầu. Để tập thể dục hàng ngày, chỉ cần nhấn vào nút Run (chạy). Nếu muốn nghỉ ngơi một lát, chỉ cần nhấn Suspend (treo/tạm ngừng). Và nhấn bất kỳ phím gì để tiếp tục khi đã sẵn sàng. Để thêm hay bớt ai đó trong đời, chỉ cần vào Control Panel/Add Remove Programs. Muốn nhan sắc đẹp hơn, ta có thể vào Display Settings để chỉnh sửa. Nếu thấy cuộc đời quá ồn ã, tắt loa đi là lặng yên trở lại. Khi đánh mất chìa khóa xe, nhấn Find là thấy. Muốn được tư vấn, giúp đỡ, chỉ cần một cái nhấn...

No comments: