Monday, July 9, 2007

em đã trót mang trong mình giọt máu của chàng

Chàng sinh viên đang cặm cụi ôn thi, bỗng đâu một con muỗi xông tới đốt chàng..Chàng giơ tay lên định đập thì bỗng nhiên con muỗi cất tiếng nói: -Xin chàng hãy cưu mang, em đã trót mang trong mình giọt máu của chàng... hơ....!!! ^^

No comments: