Friday, July 13, 2007

Em nghĩ, chúa ở trong nhà vệ sinh

Thầy giáo hỏi học sinh: "Các em nghĩ rằng chúa ở đâu"?

Học sinh 1: Chúa ở trên trời vì thiên đàng ở trên trời.
Thầy: Giỏi lắm

Học sinh 2: Chúa ở trong tim mỗi người.
Thầy: Rất giỏi.

Học sinh 3: Em nghĩ, chúa ở trong nhà vệ sinh
Thầy (giựt mình): Sao em lại nghĩ vậy?
Học sinh 3: Bởi vì mỗi sáng ba em đều đập cửa nhà vệ sinh và la: "Chúa ơi. Vẫn còn ở trong đó nữa hả? :D

No comments: