Thursday, July 12, 2007

Châm ngôn thời hiện đại

1. Chơi với bạn không tán bồ bạn là thằng khốn nạn, mà chơi với bạn tán bồ bạn là thằng lãng mạn
2. Con gái có bồ như hoa đã có chủ, con người hiện đại phải biết đánh chủ giựt hoa
3. Hãy yêu như chưa bao giờ được yêu vì sau khi yêu rồi sẽ không bao giờ dám yêu lần thứ 2

No comments: