Thursday, July 12, 2007

Ba điều trong đời

* Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được: - Thời gian - Lời nói - Cơ hội
* Ba điều trong đời không được đánh mất: - Sự thanh thản - Hy vọng - Lòng trung thực
* Ba thứ có giá trị nhất trong đời: - Tình yêu - Lòng tự tin - Bạn bè
* Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được: - Giấc mơ - Thành công - Tài sản
* Ba điều làm nên giá trị một con người: - Siêng năng - Chân thành - Thành đạt
* Ba điều trong đời làm hỏng một con người: - Rượu - Lòng tự cao. - Sự giận dữ.

No comments: