Thursday, July 12, 2007

Anh đi, anh nhớ quê nhà Nhớ em có mảnh đất ba tỉ đồng

* Anh đi, anh nhớ quê nhà Nhớ em có mảnh đất ba tỉ đồng.
* Hôm qua tát nước đầu đình Bỏ quên "di động" chỗ mình... mất ngay.
* Ba đồng một mớ trầu cay Không bằng tình nghĩa một cây vàng mười.
* Yêu nhau cởi áo cho nhau Hôm sau: Em đã có bầu, anh ơi!
* Không ham nhà cửa, bạc tiền Chỉ ham anh có bố quyền chức to.
* Nghèo nhân nghèo nghĩa chẳng lo Nghèo tiền nghèo bạc mới cho là nghèo.
* Chồng người áo gấm xông hương Chồng em áo rách, em thương... chồng người.
* Nhớ ai như nhớ láng giềng Chỉ mong tắt lửa tối đèn... có nhau.

No comments: