Thursday, July 12, 2007

7 tin nhắn là bạn rất đáng yêu.

3+2=5 , 5 giác quan của tôi nhớ bạn, 4+3=7 , 7 ngày tôi nghĩ đến bạn , 5+7=12 , 12 tháng tôi mơ về bạn nhưng 99+1=100 , 100 năm tôi cần 1 người bạn ngọt ngào như bạn...ko có từ nào đẹp đẽ như từ người bạn , và ko người bạn nào tuyệt vời như bạn...nhân ngày lễ tình bạn trên toàn thế giới , hãy gửi nó đến tất cả những người bạn khác của bạn thậm chí người đó là tôi và thử xem có bao nhiêu người sẽ gửi lại những dòng này cho bạn.Nếu bạn nhận được hơn 7 tin nhắn là bạn rất đáng yêu..hihi

No comments: