Saturday, June 23, 2007

không... không... toàn đớp cái thôi.

thằng con đi theo mẹ về quê ngoại, lúc đau bụng, mẹ dẫn ra ao cá tra để giải quyết. xong việc, hắn đi cầu khỉ vào bờ, lóng ngóng trượt chân rớt xuống ao. mẹ hắn hốt hoảng kêu lên: có uống nước không con? thằng con ngáp ngáp: không... không... toàn đớp cái thôi.

No comments: