Friday, June 22, 2007

Các nhân vật đáng sợ nhất đối với phụ nữ:

Các nhân vật đáng sợ nhất đối với phụ nữ:
(1) Bác sĩ, vì ông ta nói: - "Hãy cỡi quần áo ra !"
(2) Nha sĩ, vì ông ta nói: - "Hãy mở to ra !"
(3) Người giao hàng, vì hắn nói: - "Tôi đặt nó phía trước hay phía sau ?"
(4) Nhà trang trí, vì hắn nói: - "Một khi vào trong, bà sẽ khoái mê tơi !"
(5) Chuyên gia thị trường chứng khoán, vì hắn nói: - "Sẽ leo lên, trồi sụt và hạ xuống dần dần !"
(6) Chuyên gia ngân hàng, vì hắn nói: - "Nếu rút ra quá sớm, sẽ mất hết lợi ích"
(7) Nhân viên kỹ thuật sở điên thoại, vì hắn nói: - "Bà muốn trên bàn hay dựa vách tường ?"

No comments: